พิธีไหว้ครู "ศาสนน้อมวันทาบูชาครู" ประจำปี 2562           วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู "ศาสนน้อมวันทาบูชาครู" ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาลเพื่อให้ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ได้รำลึกและแสดงความกตัญญูต่อครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้มาให้ ทั้งนี้นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้นำพานดอกไม้ที่ร่วมกันจัดมามอบแด่คณาจารย์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและความอ่อนน้อมต่อครู-อาจารย์ทุกท่าน จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีเจิม รับพรจากคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวลูกศิษย์ โดยในช่วงท้ายจะเป็นการเเสดงนาฏศิลป์เทิดพระคุณครู การแสดงละครสั้น และการร้องเพลงจากนักศึกษามอบแด่เหล่าคณาจารย์.

               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------