"ธรรมะเยียวยาผู้ป่วย"           ธรรมะเยียวยาผู้ป่วย ประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปีการดูแลผู้ป่วยตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา ในบทบาทของพระสงฆ์ ได้ออกอากาศ ทางช่อง 32 ไทยรัฐทีวี "รายการเจาะใจ วันมหิดล" พระครูสมุห์ภักดี ยตินฺธโร รองหัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาพระวิทยากรกลุ่มธรรมะทูเดย์ ผู้ดูแลโครงการเรือนเสมือนญาติ
           การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ( paliative care) ประยุกต์หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา ส่งผลให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ ปิติ สงบ เราพบว่าผู้ป่วยระยะนี้ส่วนมากกำลังใจไม่ดี เราจึงไปช่วยตรงจุดนี้ ไปสนทนาธรรม ให้กำลังใจ สอนการเจริญสติ การภาวนา ในรายที่มีสติ และเราใช้บทสวดมนต์โพชฌังคปริตรสูตร สวดให้ฟัง อธิบายข้อธรรม ผู้ป่วยกำลังใจดีขึ้น ที่สำคัญญาติผู้ป่วยก็ดีใจ ปิติใจ
            ข้อควรระวัง
1 รักษาความลับของผู้ป่วย
2 การสนทนาต้องไม่ทำให้ผู้ป่วยตีความว่าตนเองกำลังแย่มากๆ ต้องใช้เทคนิค
3 ในวอร์ดที่เป็นห้องรวมเสียงสวดมนต์อาจเป็นเสียงที่คนไข้บางคนคิดว่าตนเองใกล้ตาย จึงต้องระมัดระวัง
4 ควรปิดท้ายด้วยการนำแผ่เมตตา อุทิศบุญแก่เจ้ากรรมนายเวร ผู้ป่วยจะรู้สึกดีมากๆ
5 ต้องกระทำทุกขั้นตอนด้วยจิตที่เมตตากรุณาจริงๆออกมาจากภายใน ผู้ป่วยจะรับและสัมผัสได้
นี่คือข้อแนะนำจากการที่วัดอยู่ติดกับศิริราช และกระทำแบบนี้มากว่า 20 ปี จากประสบการณ์ตรง
<<< https://drive.google.com/file/d/1ZqdIBsXtod8VwetQYQbK_9BoCR-lWaQe/view?usp=drive_web >>>             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------