พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา           วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา และบุคลากรจากคณะ/สถาบันต่างๆ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------