ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบรอบ ๒๓ ปี           วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบรอบ ๒๓ ปี ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------