อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ           วันที่ 4 เมษายน 2562 วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในการฝึกซ้อมดังกล่าวได้ทีมวิทยากรจากเทศบาลศาลายา ร่วมกับอบต.ยายชา มาให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนวิธีต่างๆ โดยจะมีการสมมติเหตุการณ์เสมือนจริง และกดสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในอาคาร อพยพออกจากตัวอาคารมารวมกัน ณ บริเวณทางเท้าด้านหน้าทางเข้าของวิทยาลัยฯ โดยใช้เวลาอพยพหนีไฟออกมารวมกันนอกตัวอาคาร 3 นาที ทั้งนี้มีบุคลากรของวิทยาลัยศาสนศึกษา เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 25 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------