แม่ดี-บุคลากรเด่น 61

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

           "แม่ดี-บุคลากรเด่น" 2561 วิทยาลัยศาสนศึกษาขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางประทุม เยเสริม เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ระดับส่วนงาน เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2561
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------