วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

           วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้วิทยาลัยศาสนศึกษา นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------