อบรมให้กำลังใจ มอบพรปีใหม่ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 พระสุมินทร์ อินตะจักร หัวหน้าพระวิทยากรธรรมทูเดย์ โครงการพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมสอดแทรกธรรมะ สำหรับคณะผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งจัดอบรมในหัวข้อ "ให้กำลังใจ มอบพรปีใหม่" ณ โรงเรียน อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 กรุงเทพมหานครฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 200 คน....             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------