พิธีวางพวงมาลา 'วันมหิดล 2562          วันที่ 24 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ทั้งนี้คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้แทนจากทุกคณะ /สถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหิดล ศาลายา.

                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------