พิธีไว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562


           วันที่ 12 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้แทนนักศึกษากล่าวนำนักศึกษาขอขมาต่อคณาจารย์ ในโอกาสนี้ อ.ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
           ในช่วงท้ายศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวให้พรและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทำพิธีเจิมหนังสือ และรับพานธูปเทียนและพานดอกไม้จากผู้แทนสโมสรนักศึกษาและผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------