โครงการเยาวชนวัยใส           โครงการเยาวชนวัยใส เข้าใจเรื่องเพศศึกษาแบบรอบด้าน ปี2562 (รุ่นที่ 1) วันที่ 30 -31 สิงหาคม 2562 ทีมพระวิทยากร พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ให้ความรู้และบรรยายพิเศษแก่นักเรียนชั้น ป.5-6 โรงเรียนบ้านหลวง โรงเรียนวัดสุวรรณวาส และโรงเรียนบ้านทุ่งดอน ในโครงการเยาวชนวัยใส เข้าใจเรื่องเพศศึกษาแบบรอบด้าน ปี2562 (รุ่นที่ 1) ณ วิเวกภาวัน ธรณีสงฆ์วัดญาณเวศกวัน หมู่ที่ 4 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------