“มหิดล - วันแม่” ๒๕๖๒           เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ
           มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ ๓๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จำนวน ๒๒ ราย และผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๑๔ ราย เข้ารับประทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงานมีการจัดบริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า อาทิ บริการทันตกรรม วัดความดันโลหิต กายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ กดจุดคลายพังผืด แนะนำการออกกำลังกาย แนะนำโภชนาการ บริการตรวจเต้านม ปรึกษาโรคสตรี ฝังเข็มลดปวดปรับสมดุลร่างกาย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แจกตะไคร้หอมกันยุง และการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน รวมไปถึงมีนิทรรศการวิชาการจากทุกภาคส่วน ซึ่งวิทยาลัยศาสนศึกษาจัดในหัวข้อ "The Mothers of the Religious Founders" "มารดาแห่งพระศาสดาในศาสนาต่างๆ" อีกด้วย.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------