ทำบุญเดือนเกิดเดือนกรกฎาคม           วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 08.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม โดยมีสถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานและกล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ 50 คน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรจากสถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้สั่งชุดสังฆทาน “ถุงทองบุญรวม” พร้อมถวายปัจจัยร่วมทำบุญ รวมเป็นเงิน 6,950 บาท ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
           ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------