กิจกรรมเดินพาเหรดร่วมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด           วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด พระอาจารย์ศุภวิชญ์ ปภัสสโร พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติหน้าที่พาเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินพาเหรด ร่วมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------