ธรรมะทูเดย์           วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ทีมพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยพระอาจารย์สุมินทร์ คัมภรีปัญโญ และทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสอนธรรมะ ให้แก่คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดา ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักเรียนเข้าอบรมทั้งสิ้น 400 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------