ทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม           วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 08.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม โดยมีสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานและกล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ 55 คน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้สั่งชุดสังฆทาน “ถุงทองบุญบริขาร” พร้อมถวายปัจจัยร่วมทำบุญ จำนวน 7,410 บาท ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
            ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพ.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------