พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี           วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา และบุคลากรจากคณะ/สถาบันต่างๆ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๒ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
           
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------