พระสงฆ์จากวิทยาลัยศาสนศึกษารับนิมนต์ในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

            พระสงฆ์นักศึกษา จากวิทยาลัยศาสนศึกษา รับนิมนต์ในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ณ บริเวณองค์พระพุทธมหิดลวรมงคลญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 06.00-08.30 น. โดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
           พิธีทำบุญหอพักในในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และมีนายณัฐวุฒิ ตองเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นผู้กล่าวนำถวายข้าวพระพุทธและกล่าวคำถวายสังฆทาน โดยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา และผู้ร่วมงานได้ร่วมกันใส่บาตร พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา จากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดอนุโมทนา และประพรมน้ำมนต์แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป.            
           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------