พระบัณฑิตอาสาจากโครงการพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนา กับท่านว. วชิรเมธี           เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 พระอาจารย์สุมินทร์ คัมภีรปัญโญ(อินตะจักร) หัวหน้าพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ โครงการพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสช่วยงานเผยแผ่พุทธศาสนา ร่วมกับพระอาจารย์พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่านว. วชิรเมธี) โดยได้ร่วมให้การต้อนรับญาติโยมที่มาทำบุญในช่วงสงกรานต์(ปีใหม่เมือง) ณ ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------