"รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"           วิทยาลัยศาสนศึกษาขอร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในโครงการ 50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี ม.มหิดล โดยมีพิธีมอบรางวัลในงาน "คืนสู่เหย้า เรามหิดล" Mu Blue Night 6
           วิทยาลัยศาสนศึกษายังคงมุ่งมั่นจะพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังเช่น พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------