บรรยายธรรมะ ในวันมาฆบูชา          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พระอาจารย์สุมินทร์ อินตะจักร หัวหน้าพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชาให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุกรณ์ กรุงเทพมหานครฯ ทั้งนี้มีคณะครู-นักเรียน เข้าฟังบรรยายทั้งสิ้น 2,000 คน.. .
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------