"มาฆบูชา ณ น้ำทองสิกขาลัย"           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในโครงการ "มาฆบูชา ณ น้ำทองสิกขาลัย" ทั้งนี้บุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันทำสมาธิ-กำหนดลมหายใจ ฟังธรรมบรรยาย พร้อมถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา ณ อาคาร 4 น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน.
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------