กิจกรรม "หินพูดได้"           วันที่ 31 มกราคม 2563 พระอาจารย์สุมินทร์ อินตะจักร หัวหน้าพระวิทยากร ธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "หินพูดได้" เป็นกิจกรรมการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ในการพูดคุยเรื่องราวความประทับใจในชีวิตที่ผ่านมา โดยเล่าผ่านก้อนหินที่ตนเองเลือก ทำให้ผู้เรียนมีความสนุกและรู้จักรับฟังในสิ่งที่เพื่อนพูด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในชั้นเรียน ณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน.
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------