ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม : 2563           วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 08.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีทำบุญเดือนเกิดในเดือนมกราคม : กองบริหารงานทั่วไป เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวรจนา คงสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานและกล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และอาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นตัวแทนให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพ ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมทำบุญทั้งสิ้น 80 คน โดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากกองบริหารงานทั่วไป ได้สั่งจัดชุดสังฆทาน “ชะลอมบุญลิขิต” พร้อมถวายปัจจัยร่วมทำบุญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,710 บาท
          ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับงานทำบุญเดือนเกิดครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเป็นเจ้าภาพ..             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------