พิธีเปิดกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (We are freshy Mahidol 2019)          วันที่ 22 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (We are freshy Mahidol 2019) โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมขบวนพาเหรดทั้งสิ้น 57 คน.....             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------