อบรมสูงวัยสูงคุณค่า          วันที่ 8 มกราคม 2563 พระอาจารย์สุมินทร์ อินตะจักร หัวหน้าพระวิทยากร ธรรมะทูเดย์ และพระกฤษดา มั่นเหมาะ รองหัวหน้าพระวิทยาธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมบรรยาย ในหัวข้อ "สูงวัยสูงคุณค่า" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลขุนแก้ว จังหวัดนครปฐม โดยใช้กระบวนการในการละลายพฤติกรรม ในรูปแบบธรรมะนันทนาการ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและสนุกสนาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน....             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------