โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๑

ธันวาคม

ทำบุญเดือนเกิด: ธันวาคม
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

พฤศจิกายน

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล
๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตุลาคม

กันยายน

Meet the Dean
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

สิงหาคม

กรกฎาคม

EdPEx ประจำปี ๒๕๖๑
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

มิถุนายน

ทำบุญเดือนเกิด : มิถุนายน
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

พฤษภาคม

รักษาการคณบดีพบนักศึกษา
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

งาน Dek-D's TCAS Fair 2018
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ทำบุญเดือนเกิด : พฤษภาคม
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม

เมษายน

ทำบุญเดือนเกิด : เมษายน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

มีนาคม

ทำบุญเดือนเกิด : มีนาคม
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

กุมภาพันธ์

Run For Happiness
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มกราคม

Roadshow
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๖๐