ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายจากนักประวัติศาสตร์เชื้อสายมุสลิมนานาจากอินเดียมาเล่าเรื่องของตระกูลนานาให้ฟัง พร้อมทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ไกรฤกษ์ นานา ที่เขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าอ่านมากหลายๆ เรื่อง ในวันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๔ ชั้น ๕ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา สามารถสำรองจองที่นั่งได้ที่ห้อง ๓๐๗ (อาจารย์อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th