ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์


 • [05-06-63]ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้พักอาศัย ณ หอพักน้ำทองสิกขาลัย และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • [29-05-63]กำหนดส่งงาน The calendar for 1/2020
 • [29-05-63]ปฏิทินภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563
 • [29-05-63]"สัมภาษณ์ พระสุมินทร์ คำภีระปัญโญ ตอนที่๓ หัวข้อ ขาดรายได้ เครียดกลัวโควิด-19"
 • [21-05-63]"สัมภาษณ์ พระสุมินทร์ คำภีระปัญโญ ตอนที่๒ หัวข้อ ขาดรายได้ เงินไม่พอใช้"
 • [21-05-63]สัมภาษณ์ พระสุมินทร์ คำภีระปัญโญ ตอนที่๑ หัวข้อ เรียน Online แล้วเครียด!!เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง
 • [12-05-63]เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ ๔)วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • [27-04-63]รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี TCAS รอบ ๒ โควตา ๒๕๖๓
 • [15-04-63]เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (TCAS รอบ ๓)วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • [14-04-63]ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • [13-04-63]รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ ๒
 • [17-03-63]วิธีการใช้งานโปรแกรม webex (webex instruction)
 • [02-03-63]แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของนักศึกษาต่อการบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • [24-02-63]ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่๒ โควตา (Quota)
 • [20-02-63]ที่พักฟรีสำหรับคนยากไร้ : เรือนเสมือนญาติ
 • [04-02-63]รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ในระบบ TCAS รอบที่ ๑
 • [30-01-63]ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • [13-01-63]รายละเอียดและกำหนดการวันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  

  อ่านข่าวย้อนหลังปี 2562
  crsqrcode

  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
  Email : crwww@mahidol.ac.th

  2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th