ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์


กันยายน

 • [12-09-62] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๑๑/๒๕๖๒
 • [04-09-62] วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดี กับนายสิวลี วงศ์สว่างพานิช ที่ได้รับรางวัล ทุนการศึกษา ภูมิพล
 • สิงหาคม

 • [26-08-62] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๑๐/๒๕๖๒
 • [20-08-62] แถลงการณ์วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • [13-08-62] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๙/๒๕๖๒
 • [02-08-62]ตารตารางสอน สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • กรกฏาคม

  มิถุนายน

 • [20-06-62]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษา
  รอบ ๕ รับตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • [11-06-62]ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา TCAS รอบ ๕
 • [11-06-62]ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา TCAS รอบ ๕
 • เมษายน

 • [24-04-62]ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาปี2562หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษา
 • [23-04-62]ตารางสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๑
 • [10-04-62]ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (AUN-ACTS)
 • [02-04-62]นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษาผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน “Mu Backpack Scholarship 2019"
 • กุมภาพันธ์

  มกราคม

   

  อ่านข่าวย้อนหลังปี 2561
  crsqrcode

  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
  Email : crwww@mahidol.ac.th

  2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th