ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์


ธันวาคม

 • [20-12-62]Academic Calendar2019 และตารางกำหนดส่งาน การศึกษาภาค ๒/๒๕๖๒
 • [20-12-62]ตารางสอน สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • พฤศจิกายน

 • [20-11-62]วิทยาลัยศาสนศึกษาขอแสดงความยินดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนแลกเปลี่ยน AUN-ACT
 • [13-11-62]ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • ตุลาคม

 • [25-10-62]แบบสำรวจความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ของนักศึกษาต่อการบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2562
 • กันยายน

 • [25-09-62]พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยลัยมหิดล เข้ารับโล่ “โครงการ 50 ความดี 50 ปี
 • [25-09-62]ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปฏิญญา ตริวิวัฒน์กุล สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียง (MU Choir)
 • [16-09-62]ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • [13-09-62] วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน
 • [12-09-62] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๑๑/๒๕๖๒
 • [04-09-62] วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดี กับนายสิวลี วงศ์สว่างพานิช ที่ได้รับรางวัล ทุนการศึกษา ภูมิพล
 • สิงหาคม

 • [26-08-62] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๑๐/๒๕๖๒
 • [20-08-62] แถลงการณ์วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • [13-08-62] สารจากรักษาการแทนคณบดี ฉบับที่๙/๒๕๖๒
 • [02-08-62]ตารตารางสอน สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • กรกฏาคม

  มิถุนายน

 • [20-06-62]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษา
  รอบ ๕ รับตรงอิสระ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • [11-06-62]ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา TCAS รอบ ๕
 • [11-06-62]ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา TCAS รอบ ๕
 • เมษายน

 • [24-04-62]ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาปี2562หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนศึกษา
 • [23-04-62]ตารางสอบปลายภาค ๒/๒๕๖๑
 • [10-04-62]ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (AUN-ACTS)
 • [02-04-62]นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษาผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน “Mu Backpack Scholarship 2019"
 • กุมภาพันธ์

  มกราคม

   

  <li><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4H5DQmo6c4i7EPfjMr-hMLxn-3IZ3Wv13bqju2hTNVMr2Ag/viewform" target="_blank">[25-10-62]แบบสำรวจความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ของนักศึกษาต่อการบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 </a> </li>อ่านข่าวย้อนหลังปี 2561
  crsqrcode

  วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
  Email : crwww@mahidol.ac.th

  2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th