โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Meet the Dean

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดกิจกรรม “Meet the Dean” คณบดีพบประชาคมวิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑.. อ่านต่อ>>


กิจกรรมงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือน สิงหาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม .. อ่านต่อ>>


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  .. อ่านต่อ>>


คณะพระบัณฑิตอาสาเข้าพบรักษาการแทนคณบดี

ใน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าพบศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา .. อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th


เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter