โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี ๒๕๖o

วิทยาลัยศาสนศึกษา  ได้รับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี ๒๕๖o ... อ่านต่อ>>


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖o

วันเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖o วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ... อ่านต่อ>>


งานทำบุญเดือนเกิด เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ... อ่านต่อ>>


เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ... อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

  • ..


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th