โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา .. อ่านต่อ>>


“มหิดล - วันแม่” ๒๕๖๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน ".. อ่านต่อ>>


พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา .. อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิด : กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม .. อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th
Flag Counter
เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560