โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พระอาจารย์สุมินทร์ อินตะจักร หัวหน้าพระวิทยากร ธรรมะทูเดย์ .. อ่านต่อ>>

อบรมสูงวัยสูงคุณค่า

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ พระอาจารย์สุมินทร์ อินตะจักร หัวหน้าพระวิทยากร ธรรมะทูเดย์ .. อ่านต่อ>>

PA-VISIT

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ>>

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ่านต่อ>>

บรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิจัย และวิเทศสัมพันธ์.. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter