โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม "เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค" อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนตุลาคม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) อ่านต่อ>>


Academic Studies of Buddhism in England and the West

The 2nd Seminar on Religious Studies on 25 October ,2017. Time: 13.00-16.00 at the conference room. อ่านต่อ>>


Religious Studies in Japan

The 1st Seminar on Religious Studies at the College of Religious Studies, Mahidol University อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th