โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. อ่านต่อ>>


พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญบังสุกุลแด่ผู้มีอุปการะคุณ. อ่านต่อ>>


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความสำคัญของผลงานตีพิมพ์ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความสำคัญของผลงานตีพิมพ์ และการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ... อ่านต่อ>>


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล ... อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

  • ณัฐภัค รอดสังวาลย์(เต้) นักศึกษาของวิทยาลัยศาสนศึกษา พิธีกร รายการ ธรรมดี ได้ดี easy life ช่อง 5
    life ช่อง 5


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th