โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ธรรมะเยียวยาผู้ป่วย

ธรรมะเยียวยาผู้ป่วยประสบการณ์ตรงกว่า ๒๐ ปีการดูแลผู้ป่วยตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา.. อ่านต่อ>>

พิธีไว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล.. อ่านต่อ>>

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.. อ่านต่อ>>

โครงการปิ่นเกล้าร่วมปฏิบัติธรรม นำองค์กรมีสุข

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล .. อ่านต่อ>>

Happy Money

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดกิจกรรม Happy Money ขึ้น ณ ห้อง ๔๐๓ วิทยาลัยศาสนศึกษา .. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter