โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ดูงานกองทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินสมรรถนะออนไลน์ (E-COMPETENCY)

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศึกษา ... อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิด เดือนเมษายน ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐ เดือนเมษายน : กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ... อ่านต่อ>>


รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. อ่านต่อ>>


พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญบังสุกุลแด่ผู้มีอุปการะคุณ. อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

  • ณัฐภัค รอดสังวาลย์(เต้) นักศึกษาของวิทยาลัยศาสนศึกษา พิธีกร รายการ ธรรมดี ได้ดี easy life ช่อง 5
    life ช่อง 5


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th