โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญเดือนเกิด : มีนาคม

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรม... อ่านต่อ>>


อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ ... อ่านต่อ>>


โครงการศึกษาดูงานด้านโบราณคดีภาคสนาม “Yasodharasrama project”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบัน .. อ่านต่อ>>


วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก.. อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th
Flag Counter
เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560