โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา.. อ่านต่อ>>

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา.. อ่านต่อ>>

โครงการส่งเสริมอาชีพและสืบสานงานศิลปไทย

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระครูสมุห์ภักดี รองหัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา.. อ่านต่อ>>

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ.. อ่านต่อ>>

เห็นผี เห็นประเพณี เห็นผู้คน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น. บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา.. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter