โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนากับท่านว. วชิรเมธี

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ พระอาจารย์สุมินทร์ คัมภีรปัญโญ(อินตะจักร) หัวหน้าพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ โครงการพระบัณฑิตอาสา .. อ่านต่อ>>

รดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญบังสุกุลแด่ผู้มีอุปการะคุณ .. อ่านต่อ>>

อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการฝึกซ้อมดังกล่าว .. อ่านต่อ>>

วิทยาลัยศาสนศึกษารับมอบ “ตู้ส่งบุญ” จากผู้มีจิตศรัทธา

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๐น. คุณพัทธ์หทัย และคุณพรพงศ์ จงประสิทธิผล ได้เข้ามอบ "ตู้ส่งบุญ" .. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter