โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่อธิการบดีและทีมผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ... อ่านต่อ>>


Meet the Dean 2017

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้จัดกิจกรรม “Meet the Dean 2017” คณบดีพบประชาคมวิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ... อ่านต่อ>>


การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี ๒๕๖o

วิทยาลัยศาสนศึกษา  ได้รับการตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี ๒๕๖o ... อ่านต่อ>>


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖o

วันเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖o วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ... อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

  • ..


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th