โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมแสดงความยินดี "ครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๑๒”

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา อ่านต่อ>>


พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิด: ธันวาคม

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนธันวาคม โดยคณะกายภาพบำบัดเป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อ่านต่อ>>


การเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit)

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th


เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter