โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญเดือนเกิด เดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ่านต่อ>>


สานสัมพันธ์น้องพี่ รำลึกคุณครูอาจารย์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานสานสัมพันธ์น้องพี่ รำลึกคุณครูอาจารย์ โดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อ่านต่อ>>


เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม "เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค" พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๖,๐๐๐ พระคาถา อ่านต่อ>>


พิธีมอบทุนการศึกษาวัดพุทธปัญญา

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพุทธปัญญา พระมหาทวี โพธิเมธี ท่านเจ้าอาวาสได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th


เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter