โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


กิจกรรม “Meet The Dean”

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐น. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Meet the Dean” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำทอง คุณวิศาล (ชั้น ๓) ... อ่านต่อ>>


กิจกรรม Just Share ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้จัดกิจกรรม Just Share ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ณ ห้องประชุม ๒๐๖ ชั้น.... อ่านต่อ>>


การอบรมพิพิธภัณฑ์กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงพลวัต

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. คณะผู้เข้าอบรมจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้ขอสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล .. อ่านต่อ>>


วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมรูป ... อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

  • ณัฐภัค รอดสังวาลย์(เต้) นักศึกษาของวิทยาลัยศาสนศึกษา พิธีกร รายการ ธรรมดี ได้ดี easy life ช่อง 5
    life ช่อง 5


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th