โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบหนังสือวิชาการเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 9 เล่ม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณสถิตย์ กุมาร ปาวา สมาชิกสมาคมสภาศาสนสัมพันธ์ในประเทศไทย อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิด : พฤศจิกายน

ทำบุญเดือนเกิดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.. อ่านต่อ>>


ดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit)

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ>>


เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม "เทศน์มหาชาติ ๔ ภาค" อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th