โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

MU BACKPACK

เมื่อวันที่ ๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.. อ่านต่อ>>

ค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทีมวิทยากรธรรมะทูเดย์ประกอบด้วยพระบัณฑิตอาสา  นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา.. อ่านต่อ>>

ตรวจประเมิน EdPex 62

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา.. อ่านต่อ>>

วันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา.. อ่านต่อ>>

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อม.. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter