โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีรับมอบอุปกรณ์ศาสนพิธีสงฆ์

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา .. อ่านต่อ>>


รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล .. อ่านต่อ>>


ร่วมแสดงความยินดี "วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันโภชนาการ ครบรอบ ๔๒ ปี”

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา .. อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม๖๒

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนมกราคม .. อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th


เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter