โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา .. อ่านต่อ>>

“Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่๓

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด .. อ่านต่อ>>

งานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน .. อ่านต่อ>>

"ค่ายปิดเทอม เปิดธรรม ปี 2"

พระอาจารย์สุมินทร์ คัมภรีปัญโญ(อินตะจักร) หัวหน้าพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ โครงการพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล .. อ่านต่อ>>

ร่วมเผยแผ่พุทธศาสนากับท่านว. วชิรเมธี

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ พระอาจารย์สุมินทร์ คัมภีรปัญโญ(อินตะจักร) หัวหน้าพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ โครงการพระบัณฑิตอาสา .. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter