โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายธรรมะ ในวันมาฆบูชา

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระอาจารย์สุมินทร์ อินตะจักร หัวหน้าพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล .. อ่านต่อ>>

มาฆบูชา ณ น้ำทองสิกขาลัย

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในโครงการ .. อ่านต่อ>>

กิจกรรม "หินพูดได้"

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ พระอาจารย์สุมินทร์ อินตะจักร หัวหน้าพระวิทยากร ธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา .. อ่านต่อ>>

ทำบุญเดือนเกิด:มกราคม:๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีทำบุญเดือนเกิดในเดือนมกราคม : กองบริหารงานทั่วไป เป็นเจ้าภาพ .. อ่านต่อ>>

We are freshy Mahidol 2019

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล .. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter