โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Religious Studies in Japan

The 1st Seminar on Religious Studies at the College of Religious Studies, Mahidol Universit Topic “Religious Studies in Japan” อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิดเดือนกันยายน ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด : เดือนกันยายน :  อ่านต่อ>>


พิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู"

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อ่านต่อ>>


ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th