โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ลานประติมากรรม.. อ่านต่อ>>

จัดสอบนักธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนชนเผ่าม้ง

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พระพีระพล สุขอาสา พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี.. อ่านต่อ>>

อบรมธรรมะสำหรับเด็กเล็ก

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล .. อ่านต่อ>>

อบรมธรรมะกับการทำงาน

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล .. อ่านต่อ>>

ทศน์มหาชาติประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล .. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter