โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ... อ่านต่อ>>


การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศึกษา ... อ่านต่อ>>


โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์บริหารความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเปิดตัวโครงการ Safety Day ... อ่านต่อ>>


ทำบุญเดือนเกิด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

  • ณัฐภัค รอดสังวาลย์(เต้) นักศึกษาของวิทยาลัยศาสนศึกษา พิธีกร รายการ ธรรมดี ได้ดี easy life ช่อง 5
    life ช่อง 5


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th