โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม .. อ่านต่อ>>

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา .. อ่านต่อ>>

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา .. อ่านต่อ>>

“Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่๓

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด .. อ่านต่อ>>

งานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน .. อ่านต่อ>>

กิจกรรม มีต่อ >>>   


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษาcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th

เริ่มนับตั้งแต่ 12/27/2560
Flag Counter