โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อ่านต่อ>>


ร่วมงาน"นิทรรศการงานแสดงผลงานนวัตกรรมและนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล"

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน อ่านต่อ>>


วันสถาปนาและวันกตัญญูวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีที่ ๒๐

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานวันสถาปนาและวันกตัญญูวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีที่ ๒๐ ... อ่านต่อ>>


วิทยาลัยศาสนศึกษามอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่อธิการบดีและทีมผู้บริหารในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษาเข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ... อ่านต่อ>>


กิจกรรม โครงการ มีต่อ >>>   

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

  • ..


ปฏิทินวิทยาลัยศาสนศึกษา

 crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th