โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

             เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์บริหารความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเปิดตัวโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบธงสัญลักษณ์ Safety Day และประกาศนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ ภายในงานมีการประกาศนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยให้แก่วิทยาลัยศาสนศึกษา                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th