การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

             วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา และบุคลากร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง                          
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th