อบรมธรรมะสำหรับเด็กเล็ก           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมธรรมะสำหรับเด็กเล็ก ณ โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการอบรมจะเน้นการบรรยายธรรมะผ่านสื่อการ์ตูนให้เด็กๆ เกิดความเพลิดเพลิน อาทิ การเล่านิทานสอดแทรกธรรมะ การสอนมารยาทชาวพุทธ และกิจกรรมนันทนาการตามฐานต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเล็ก โดยเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก ทั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น 130 คน.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th