"วิทยาลัยศาสนศึกษาขอแสดงความยินดี”           นางสาวกุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง และนางสาวปาลิตา คณาเดิม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนแลกเปลี่ยน AUN-ACT กำลังจะเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS) และ Nanyang Technological University (NTU) โดยจะเดินทางไปศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นี้ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาทั้งสองจะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ มาทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลและประเทศชาติต่อไป..             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th