"รถตู้แบ่งปันความสุข"          วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก, รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย, หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ นำรถตู้ปันสุขแบ่งปันสิ่งของจากวัดน้ำพริก ออกแจกจ่ายอาหารแห้ง ให้แก่ชาวบ้านในตำบลยางโกลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสถานการณ์ Covid-19.
         
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th