"ชุมชนพึ่งพา ศาสนศึกษาแบ่งปัน"          วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ร่วมแบ่งปันแจกจ่ายอาหารกล่อง จำนวน 700 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 84 แพ็ค พร้อมทั้งสิ่งของที่รับบริจาค ในโครงการ “ชุมชนพึ่งพา ศาสนศึกษาแบ่งปัน” แจกจ่ายในชุมชนบ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑล สาย 5 และชุมชนซอยร่มเย็น ตำบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสายันต์ ขำท่าพูด และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางกระทึก จังหวัดนครปฐม ร่วมดูแลความเรียบร้อย ทั้งนี้โครงการ “ชุมชนพึ่งพา ศาสนศึกษาแบ่งปัน” จัดขึ้นโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงสถานการณ์ COVID-19...
         
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th