"เทศน์มหาชาติประยุกต์ 3 ธรรมาสน์ ประจำปี 2562”           วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 3 ธรรมาสน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน "เทศน์มหาชาติประยุกต์ 3 ธรรมาสน์ ประจำปี 2562” ในช่วงเช้า และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานในช่วงบ่าย ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัย ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่มีมาแต่โบราณ เป็นการสร้างมหาบุญกุศล และเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญกุศลร่วมกัน โดยสอดแทรกความรู้ผ่านนิทรรศการเทศน์มหาชาติ ทั้งนี้ปัจจัยที่เจ้าภาพต่างๆ ได้ร่วมบุญมานั้น สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษาจะนำไปออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชนบทต่อไป.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th