พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ทั้งนี้อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 63 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา..             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th