งานทำบุญเดือนเกิด เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

             เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคงฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานและเจ้าภาพสำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาคม ทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๑๒ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และคณะได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๖๐ คน
             งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th