จัดสอบนักธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนชนเผ่าม้ง           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พระพีระพล สุขอาสา พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก แก่นักเรียนชนเผ่าม้ง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อ.แม่จริม จ.น่าน ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาทั้งสิ้น 118 คน.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th