“ทาน ศีล “ทาน ศีล ภาวนา บูชาพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

             วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา จัดกิจกรรม “ทาน ศีล ภาวนา บูชาพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙” ณ บริเวณชั้นล่าง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าบังสุกุล อาราธนาศีล รับศีล และบำเพ็ญจิตภาวนา ๙ นาที ตามลำดับ จากนั้นจึงร่วมกันตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระเสด็จสวรรคต ครบ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร).
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th