ศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ วัดน้ำพริก          วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก, รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย, หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ นำอาหารแห้ง ประกอบด้วย ปลากระป๋องและมาม่า จำนวน 200 ชุด แจกจ่ายให้ชาวบ้านโนนมะค่า หมู่ 5 ตำบลยางโกลน ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้วัดน้ำพริก...
         
            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th