“มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2559"

วันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

             “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2559 วันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยศาสนศึกษาได้ออกบู๊ทในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2559 ในงานมีกิจกรรม Open House เปิดให้เข้าชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ชมการสาธิตการเรียนการสอนและแนะนำหลักสูตรการศึกษาของทุกคณะ /สถาบัน /วิทยาลัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้งานบริการการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันแนะแนวหลักสูตร ให้คำปรึกษาและคอยตอบคำถามแก่น้องๆ นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจหลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ ซึ่งงานนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดขึ้น ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th