งานทำบุญเดือนเกิด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

             เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดครั้งที่ ๑๑ ในเดือนพฤศจิกายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และดร.สถาพร สาธุการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นประธานและเจ้าภาพสำหรับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และคณะได้ให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๘๐ คน งานทำบุญเดือนเกิดจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ในครั้งต่อไปจะจัดในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีสถาบันโภชนาการเป็นเจ้าภาพ.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th