รวมพลังแห่งความภักดี “รัชกาลที่ 9” ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

             รวมพลังแห่งความภักดี “รัชกาลที่ 9” ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาจากทุกคณะ/สถาบัน ต่างมารวมกันในพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณฯ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อของแผ่นดินอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th