อบรมธรรมะกับการทำงาน           วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมธรรมะกับการทำงาน ณ บริษัท เร็กแซคจำกัด จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการบรรยายและจัดกิจกรรมธรรมะนันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและกำลังใจ(Team work) ให้กับพนักงาน ทั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน...             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th