รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 7          วันที่ 27 ตุลาคม 2562 พระปลัดทศพล อธิปญฺโณ พระนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลพิฆเนศวร สาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น ในงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th