"ทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562"          วันที่ 27 ตุลาคม 2562 คณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทลัยมหิดล จัดพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกไชยพร รัตแพทย์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และคุณสมชาย ศรีทองเทศ พร้อมคณะจาก อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เป็นประธานเจ้าภาพกฐิน และเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th