ทำบุญเดือนเกิดในเดือนตุลาคม           วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 08.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนตุลาคม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกำกับดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานและกล่าวอวยพรแก่ผู้ที่เกิดในเดือนนี้
           ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพ มีผู้สนใจร่วมทำบุญทั้งสิ้น 120 คน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สั่งจัดชุดสังฆทาน “ถุงทองบุญรักษา” พร้อมถวายปัจจัยร่วมทำบุญทั้งสิ้น 9,210 บาท
           ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับงานทำบุญเดือนเกิดครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพ.                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th